Lekarz medycyny pracy w Gdańsku

lekarz medycyny pracyNasza poradnia lekarska oferuje Państwu kompleksowe usługi medyczne w zakresie medycyny pracy. Zapewniamy także profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania badań zarówno kierowców, jak i kandydatów na to stanowisko. Wykonujemy badania na broń oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych (niezbędne dla pracowników w branży produkcyjnej i obrotu żywnością). Zapewniamy elastyczne godziny przyjęć pacjentów.

Współpraca na najwyższym poziomie
Jako zespół profesjonalistów zapewniamy warunki współpracy, dostosowane do Państwa potrzeb. Mając na uwadze oszczędność czasu pracodawców, staramy się realizować badania, tak szybko, jak tylko jesteśmy w stanie (nawet w ciągu jednego dnia).

Nasze usługi obejmują:
- badania wstępne pracowników,
- badania kontrolne pracowników,
- badania profilaktyczne pracowników,
- badania okresowe pracowników,
- badania wysokościowe,
- badania sanitarne, 
- badania epidemiologiczne,
- badania na broń,
- badania kierowców,
- opiekę medyczną dla pracowników,
- wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
- i wiele innych usług medycznych mających,
  związek z medycyną pracy i profilaktyką.
badania do pracybadania na broń

Badania do pracy

Ofertę usług medycznych kierujemy do zakładów pracy oraz osób indywidualnych. W świetle obowiązujących przepisów badaniom z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Wizyta kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.

Na wizyty obowiązuje rejestracja telefoniczna. Dane kontaktowe poradni >>

Badania na broń

Dr Leon Staniewicz oferuje kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne, niezbędne przy staraniu się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie. Lekarz posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia badań lekarskich i wydawanie potrzebnych zaświadczeń. O pozwolenie nie mogą ubiegać się osoby:
- poniżej 21 roku życia,
- z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej
  sprawności psychologicznej,
- uzależnieni od alkoholu lub innych substancji,
- nie mieszkający na terytorium RP,
- co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celach
  sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku
  publicznego.

© 2013 pkt.pl – Twoja Strona Firmowa – Tworzenie stron internetowych z pkt.pl